Stichting de Witte Roos

Bereikbaar maken van kennis is onze missie

Er wordt veel kennis ontwikkeld op het gebied van duurzaam leven, maar niet iedereen weet dat. Wij willen een bijdrage leveren aan het bereikbaar maken van kennis.
Hierbij ligt de nadruk op thema’s waar iedereen dagelijks mee te maken heeft: Huis, Tuin en Eten & Drinken.

Het doel van de stichting

De Witte Roos stelt zich ten doel om duurzaamheid een zo concreet en uitdagend mogelijk gezicht te geven. Wij willen bewoners inspireren en vooral ook ondersteunen bij het maken van keuzes voor duurzaam gedrag.

De organisatie

De Witte Roos is een onafhankelijke stichting met een bestuur en vrijwilligers. De stichting ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van mensen, initiatieven en organisaties die gemotiveerd zijn om duurzame ontwikkeling op de kaart te zetten. Samenwerking met st